Maatregelen coronavirus De Gouden Reael

UPDATE 17 maart

De beroepsgroepen (KNGF en Keurmerk) zijn druk bezig met richtlijnen voor fysiotherapeuten. Waarschijnlijk komt er een specifieke lijst met aandoeningen die wel behandeld dienen te worden.

Verder dienen de richtlijnen van het RIVM te worden opgevolgd, deze zijn inmiddels algemeen bekend en kunnen worden nagelezen op: https://www.rivm.nl/coronavirus

De belangrijkste maatregelen die tot op heden zijn genomen:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever.En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Sport- en fitnessclubs zijn vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april gesloten.

Wat betekent dit voor u als bezoeker aan De Gouden Reael?

 • Bij hoesten/niezen (ook het reeds bekende kuchje dat u altijd heeft): Blijf thuis!
 • Was regelmatig uw handen, liefst direct na binnenkomst en vóór vertrek uit de praktijk. Zo beperken wij de risico’s.
 • Kom niet met onnodig veel mensen naar de praktijk, liefst alleen of indien nodig met één begeleider (bijv. bij een kind of klachten die zelfstandig verplaatsen bemoeilijken).
 • Houd gepaste afstand tot andere bezoekers en medewerkers van De Gouden Reael.
 • In de medische fitness/gym is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Waar mogelijk volstaan wij met hands-off behandelingen; dit kan betekenen dat er alleen geoefend wordt, dit is voor uw en onze veiligheid én de veiligheid van onze medemens.
 • Neem indien mogelijk een eigen handdoek mee naar de praktijk.

Team De Gouden Reael

 

 

Marjolein Hoogerwaard: Wie, Wat, Waarom.

Illustrator/tekenaar Marjolein Hoogerwaard ontdekte haar talent voor tekenen bij toeval. Inmiddels is haar naam gevestigd. …

TopZorg Pluspraktijk: hoe zit dat?

Wist je dat De Gouden Reael een TopZorg Pluspraktijk is? Wij voldoen daarmee aan de hoogste eisen die verzekeraars stellen …

Biofeedback bij stress en burn-out

Kamp je met stress of burn-out? Nico van der Breggen kan je helpen met inzet van biofeedback. Een nieuwe dienst van De Gouden …