Activerende Leefstijl Interventie (ALI)

ALI is een vorm van coaching en begeleiding naar passend bewegen waarbij de focus ligt op gedragsverandering: het structureel volhouden van bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl.

Afspraak
Bel voor een afspraak met een gespecialiseerde fysiotherapeut bij De Gouden Reael het centrale nummer 020-623 19 49 en vraag een intakegesprek. Na een individuele intake volgt een groepstraject van 3 maanden. Dit alles in samenwerking met een leefstijlcoach en diëtist. Deelnemers worden gemonitord op vaste meetmomenten.

Vergoeding
De hoofdregel is dat fysiotherapiebehandelingen voor personen vanaf 18 jaar alleen uit een aanvullende verzekering bij de basisverzekering worden vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten gelden bijzondere regels. Kijk voor meer informatie op Tarieven 2023.