Fysiotherapie

De fysiotherapeut is er voor iedereen die om de een of andere reden in zijn of haar houding of bewegingen wordt belemmerd in het dagelijks leven, op het werk of tijdens het sporten.

De klachten kunnen tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een blessure of een operatieve ingreep, maar ook chronisch. De therapeut ontwikkelt een behandelingsplan dat zich richt op het vinden, behouden en vergroten van de balans tussen belasting en belastbaarheid bij bewegingsklachten.

Specialisaties
De Gouden Reael is een dynamische organisatie op het gebied van bewegen en gezondheid. De kracht van ons team van therapeuten is dat elke therapeut zijn of haar eigen specialisatie inbrengt, zodat wij voor elke klant de beste behandelaar kunnen adviseren.

PlusPraktijk
De Gouden Reael is sinds 1 januari 2014 een TopZorg fysiotherapiepraktijk. Onze praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de verzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door de verzekeraars in samenwerking met fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor onze TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.
Voor meer informatie over de voordelen van onze PlusPraktijk: www.menzis.nl/topzorg en www.zilverenkruis.nl/pluspraktijken.

Beweegprogramma’s voor o.a. COPD-patiënten
De Gouden Reael biedt speciale beweegprogramma’s aan voor COPD-patiënten (klik op de link voor meer informatie) en voor mensen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben (Special Care). Ook is er een beweeggroep genaamd Fun Fit voor mensen die een andere draai willen geven aan het trainen. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje ‘Actueel’. Voor vragen of aanmelding kun je ook contact opnemen met de praktijk via 020-623 19 49.

Afspraak
Bel voor een afspraak met een van de fysiotherapeuten van De Gouden Reael het centrale nummer 020-623 19 49 en vraag een intakegesprek.

Vergoeding
De hoofdregel is dat fysiotherapiebehandelingen voor personen vanaf 18 jaar alleen uit een aanvullende verzekering bij de basisverzekering worden vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten gelden bijzondere regels.

Kinderen tot 18 jaar

  • vergoeding van de eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering, de rest vanuit de aanvullende verzekering
  • kinderfysiotherapie door geregistreerde kindertherapeut: vergoeding van 18 behandelingen per indicatie per jaar, de rest vanuit de aanvullende verzekering
  • kinderen met aandoening op de chronische lijst: volledige dekking vanuit de basisverzekering

Chronische aandoeningen
Deze informatie betreft patiënten met een chronische aandoening of recente operatie:
Heeft u een chronische aandoening (volgens de lijst Borst) of heeft u recent een operatie ondergaan, dan kunnen de behandelingen fysiotherapie door ons gedeclareerd worden met een chronische code. De lijst Borst is een overzicht van aandoeningen, opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, die voor vergoeding in aanmerking komen.
Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen door uw verzekeraar vergoed worden uit de aanvullende polis die u heeft afgesloten, mits u zich uiteraard voor dit aantal behandelingen verzekerd heeft.
In het geval u geen of niet voldoende dekking heeft voor deze behandelingen uit de aanvullende polis, dan komen de kosten voor uw eigen rekening en ontvangt u van ons een nota thuis.
Vanaf de 21e behandeling worden de kosten voor fysiotherapie volledig vergoed uit de basisverzekering. Belangrijk hierbij te weten is dat in dat geval uw eigen risico aangesproken wordt.
Iedere verzekerde heeft bij zijn of haar zorgverzekeraar een polis afgesloten en daarin een keuze gemaakt wat betreft de hoogte van het eigen risico. Het minimumbedrag voor 2021 is € 385. Op het moment dat de basisverzekering wordt aangesproken, zal de eerste € 385 die u aan zorgkosten maakt, voor eigen rekening zijn.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij onze office manager Ria Becker-Hovestad.

Hoeveel behandelingen vergoed?
Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering als u wilt weten hoeveel behandelingen worden vergoed. Houd er rekening mee dat het vrijwel altijd gaat om een aantal behandelingen per jaar (dus niet per aandoening).

Prijzen fysiotherapie 2021
Onderstaande prijzen gelden als u geen vergoeding meer krijgt voor fysiotherapie. U ontvangt de nota in dat geval zelf. Een zitting duurt 30 minuten inclusief administratie.

Reguliere zitting fysiotherapie  € 35,–

Intake en onderzoek na screening en behandeling (eerste behandeling met verwijzing van een arts)  € 84,50 (€ 49,50 + € 35)
Intake en onderzoek na screening en behandeling (eerste behandeling zonder verwijzing van een arts)  € 84,00
Toeslag aan huis-behandeling € 10,–
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 45,–
Zitting manuele therapie € 45,–
Zitting oedeemtherapie € 45,–
Niet-nagekomen afspraak fysiotherapie € 35,–

Anja Bos laat de gym weer stralen

De afgelopen weken zijn enkele toestellen in de gym opnieuw gestoffeerd door Anja Bos. We zijn er superblij mee: de gym is …

Cees Bantzinger (1914-1985)

Voor Cees Bantzinger was tekenen als ademhalen. Hij tekende altijd en overal. Zijn dochter Anne-Rose Mater-Bantzinger exposeert …

TopZorg Pluspraktijk: hoe zit dat?

Wist je dat De Gouden Reael een TopZorg Pluspraktijk is? Wij voldoen daarmee aan de hoogste eisen die verzekeraars stellen …